ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ชลบุรี

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ชลบุรี

ข้อมูลติดต่อ

  • โทร. 033-099-925, 091-004-8076
  • ที่อยู่ 64/11-13 ถ.สุขุมวิท ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000
  • อีเมล์ : –
  • Fan Page https://www.facebook.com/plc.chonburi/

ที่ตั้ง ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ชลบุรี