กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง ได้จัดกิจรรม ถวายเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ซึ่งคณะครูและนักเรียนระดับ ปวช.1-3 ได้ร่วมทำกิจกรรม ณ วัดบ้านดง อ.เมือง จ.ลำปาง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนและยังเป็นการร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามสืบไป
About Admin

Author : admin

อาจารย์ทีปกร มะรังษี อาจารย์ประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น (Panyapiwat Technological College (Khon Kaen )): 668/88-90 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แสดงความคิดเห็น