รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง ร่วมกับ สอาดลำปางมอเตอร์ จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่มอเตอร์ไซด์อย่างปลอดภัย ภายใต้โครงการ “ขับขี่ปลอดภัย วินัยจราจร” ให้กับนักเรียนระดับ ปวช.3 กลุ่ม B เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและได้ความรู้เต็มที่ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติAbout Admin

Author : admin

อาจารย์ทีปกร มะรังษี อาจารย์ประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น (Panyapiwat Technological College (Khon Kaen )): 668/88-90 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แสดงความคิดเห็น