ดินสอเป็นครู เตรียมสู่การเป็นผู้นำ ปัญญาภิวัฒน์-หาดใหญ่

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 58 ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรม ค่ายภาวะผู้นำให้กับนักเรียนระดับปวช.3 เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกการเป็นผู้นำที่ดี ก่อนที่จะจบการศึกษาและบรรจุเป็นพนักงานประจำระดับหัวหน้างานในสถานประกอบการ ต่อไปAbout Admin

Author : admin

อาจารย์ทีปกร มะรังษี อาจารย์ประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น (Panyapiwat Technological College (Khon Kaen )): 668/88-90 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แสดงความคิดเห็น