ปัญญาภิวัฒน์-หาดใหญ่ ดูงานการออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการจัดส่งสินค้า

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์หาดใหญ่ จัดโครงการดูงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 11 และ ศูนย์กระจายสินค้า 7-11 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงแบบองค์รวม และนำไปบูรณาการใช้ในการเรียนและในชีวิตการทำงานของนักเรียน ซึ่งในโครงการจะมีการฟังบรรยายการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ให้กับสินค้า และชมตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล และบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆAbout Admin

Author : admin

อาจารย์ทีปกร มะรังษี อาจารย์ประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น (Panyapiwat Technological College (Khon Kaen )): 668/88-90 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แสดงความคิดเห็น