เตรียมพร้อมสู่อาเซียนกับปัญญาภิวัฒน์-นครสวรรค์

ASEAN Day วันอาเซียน

……. ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-นครสวรรค์ จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ให้กับนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงของนักเรียน การแต่งกายชุดวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน การจัดนิทรรศการลานอาหารเซียน และการตอบปัญหาชิงรางวัล โดยนางสาวนิภาพร เสนสกุล ผู้จัดการ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา……About Admin

Author : admin

อาจารย์ทีปกร มะรังษี อาจารย์ประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น (Panyapiwat Technological College (Khon Kaen )): 668/88-90 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แสดงความคิดเห็น