คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-พระราม 2

คุณณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์
ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมพื้นที่ของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-พระราม 2
โดยท่านได้เล่าถึงความเป็นมาขององค์กรพร้อมทั้งให้นโยบายในการทำงานและมอบคัมภีร์ในการทำงาน
โดยให้ข้อคิดกับบุคลากรในศูนย์การเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานว่า
“มีความสุขในงานที่ทำ และการช่วยเหลือกันให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้เกิดความสุขในสถานที่ทำงาน
โดยยึดหลักที่ว่า
1.  รับปากแล้วต้องทำให้ได้
2.  ทำงานแบบทีมเวิร์ค
3.  เอาใจเขามาใส่ใจเรา
4.  การส่งต่อมอบงานที่ดีให้กับคนอื่น
5.  ทำงานแบบมีข้อมูล และข้อเท็จจริง
6.  ทำงานโดยมี P.D.C.A.
7.  มีขั้นตอน กระบวนการที่ถูกต้อง 

เพราะคนเรานั้นจะต้องมีความสุขกับงานที่ทำ ไม่ใช่อยากจะทำในงานที่ชอบอย่างมีเหตุผล
เมื่อวันที่ 1 กันยายน  2558

image01
image02
image03
image04
image05About Admin

Author : admin

อาจารย์ทีปกร มะรังษี อาจารย์ประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น (Panyapiwat Technological College (Khon Kaen )): 668/88-90 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แสดงความคิดเห็น