เปิดตัว “จุลสารศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์”

เปิดตัว จุลสารศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ (๔ กันยายน ๒๔๔๕)

เปิดตัว จุลสารศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ นายวัฒนะ เผือกเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ / กรุงเทพฯ

พร้อมทีมงานจัดทำ จุลสารปัญญาภิวัฒน์หรือ PLC – Booklet

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นจุลสารสำหรับ  สื่อสาร  ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ภายในศูนย์การเรียน ฯ ทั้ง 20 ศูนย์ฯทั่วประเทศ และยังสื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย ช่องทาง
E Mail, App Line เป็นหลัก

IMG_7338About Admin

Author : admin

อาจารย์ทีปกร มะรังษี อาจารย์ประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น (Panyapiwat Technological College (Khon Kaen )): 668/88-90 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แสดงความคิดเห็น