จุลสารศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม 2558

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ภายในศูนย์การเรียน ฯ ทั้ง 20 ศูนย์ฯทั่วประเทศAbout Admin

Author : admin

อาจารย์ทีปกร มะรังษี อาจารย์ประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น (Panyapiwat Technological College (Khon Kaen )): 668/88-90 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แสดงความคิดเห็น