ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรพรรณ แซกรัมย์ ที่ได้รับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2559

19.1.5919.1.59.1

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 59 คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวพรพรรณ แซกรัมย์ นักเรียนระดับชั้นปวช. ปีที่ 3 ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ – สุขุมวิท ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2559  โดยได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ จากนักเรียนทั่วประเทศ คัดเลือกแล้วเหลือจำนวน 542 คน โดย นางสาวพรพรรณ แซกรัมย์ อยู่ในลำดับที่ 315 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 7 ม.ค. 59 ซึ่งได้คัดเลือกจากคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

19.1.59.2 19.1.59.3

 

 

 

 

 

 

19.1.59.5 19.1.59.4About Admin

Author : admin

อาจารย์ทีปกร มะรังษี อาจารย์ประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น (Panyapiwat Technological College (Khon Kaen )): 668/88-90 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แสดงความคิดเห็น