แสดงความยินดีกับครู-นักเรียน ศูนย์การเรียนสุขุมวิท ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “ทางเลือกใหม่ๆ อยู่ให้ไกลยาเสพติด (Find new ways to stay drug free)”

26 กันยายน 2559 คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร คุณปิยะวัฒน์ ฐิตสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ แสดงความยินดีกับครู-นักเรียน ศูนย์การเรียนสุขุมวิท ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “ทางเลือกใหม่ๆ อยู่ให้ไกลยาเสพติด (Find new ways to stay drug free)” ภายใต้โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ  รางวัลที่ได้รับ เป็นการส่งคลิปวิดีโอ จาก 100 กว่าโรงเรียนทั่วประเทศ คัดเลือกเหลือ 5 โรงเรียน เพื่อนำเสนอเป็นภาคภาษาอังกฤษ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-สุขุมวิท ได้รับรางวัลชนะเลิส และได้รับไป ศึกษาดูงาน เรื่องยาเสพติด ที่ประเทศสิงค์โปร เป็นเวลา ตั้งแต่ 28 กันยายน 2559 ถึง 1 ตุลาคม 2559About Admin

Author : admin

อาจารย์ทีปกร มะรังษี อาจารย์ประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น (Panyapiwat Technological College (Khon Kaen )): 668/88-90 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แสดงความคิดเห็น