แสดงความยินดีกับครู-นักเรียน ศูนย์การเรียนสุขุมวิท ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “ทางเลือกใหม่ๆ อยู่ให้ไกลยาเสพติด (Find new ways to stay drug free)”

26 กันยายน 2559 คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร คุณปิยะวัฒน์ ฐิตสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ แสดงความยินดีกับครู-นักเรียน ศูนย์การเรียนสุขุมวิท ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “ทางเลือกใหม่ๆ อยู่ให้ไกลยาเสพติด (Find new ways to stay drug free)” ภายใต้โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ  รางวัลที่ได้รับ เป็นการส่งคลิปวิดีโอ จาก 100 กว่าโรงเรียนทั่วประเทศ คัดเลือกเหลือ 5 โรงเรียน เพื่อนำเสนอเป็นภาคภาษาอังกฤษ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-สุขุมวิท ได้รับรางวัลชนะเลิส และได้รับไป ศึกษาดูงาน เรื่องยาเสพติด ที่ประเทศสิงค์โปร เป็นเวลา ตั้งแต่ 28 กันยายน 2559 ถึง 1 ตุลาคม 2559About Admin

Author : admin

จุฬาทิพย์ เชยชื่นจิตร (แนน) (ประสานงานศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กรุงเทพฯ) Email: julatipcho@panyapiwat.ac.th สำนักศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กรุงเทพฯ อาคารสำนักงานปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 4 82 หมู่ที่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 02-821-2526,082-811-2567

แสดงความคิดเห็น