บรรยากาศรับสมัครเรียน นักเรียน ปวช.1 ศูนย์การเรียนปัญาญาภิวัฒน์-เพชรเกษม

ในวันที่ 15 กันยายน 2559 ได้มีนักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยา มาสมัครเรียน ชั้น ปวช.1 ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-เพชรเกษม โดยทราบข่าวการสมัครจากครูแนะแนว จำนวน 4 คนAbout Admin

Author : admin

อาจารย์ทีปกร มะรังษี อาจารย์ประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น (Panyapiwat Technological College (Khon Kaen )): 668/88-90 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แสดงความคิดเห็น