กิจกรรมวันไหว้ครู ศูนย์ฯเพชรเกษม

ขอเชิญ นักเรียน ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู
ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558
ณ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ – เพชรเกษมAbout Admin

Author : admin

อาจารย์ทีปกร มะรังษี อาจารย์ประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น (Panyapiwat Technological College (Khon Kaen )): 668/88-90 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แสดงความคิดเห็น