กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ – ศูนย์สะพานควาย

เก็บตกกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ
1.เพื่อให้นักเรียนและครูได้เข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2. เพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่แม่ผู้มีพระคุณ
ซึ่งบรรยากาศภายในงานอบอุ่นไปด้วยความรักของลูกและแม่ที่แสดงออกมา ความรักของแม่เป็นความรักที่แท้จริง ความรักที่บริสุทธิ์ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ใครที่มีแม่อยู่ด้วยเมื่อมีโอกาสก็ควรที่จะแสดงออก และมอบความสุขให้ท่าน

sapankhwai (1)

sapankhwai (2)About Admin

Author : admin

อาจารย์ทีปกร มะรังษี อาจารย์ประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น (Panyapiwat Technological College (Khon Kaen )): 668/88-90 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แสดงความคิดเห็น