คุณวัฒนะ เผือกเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กรุงเทพ ส่งการ์ดอวยพรปีใหม่ 2559

เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559 คุณวัฒนะ เผือกเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กรุงเทพ ส่งการ์ดอวยพรปีใหม่ 2559 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ทุกท่าน

รางวัล “เพชรปัญญา” ระดับเหรียญเงิน

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ เพชรเกษม มอบเกียรติบัตรให้กับ นายธงชัย ทองกร มีผลการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติยอดเยี่ยม เฉลี่ยสะสม 3.81 ได้รับรางวัล “เพชรปัญญา” ระดับเหรียญเงิน

เปิดตัว “จุลสารศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์”

เปิดตัว “จุลสารศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์” (๔ กันยายน ๒๔๔๕) เปิดตัว จุลสารศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ นายวัฒนะ เผือกเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ / กรุงเทพฯ พร้อมทีมงานจัดทำ จุลสารปัญญาภิวัฒน์หรือ PLC – Booklet วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นจุลสารสำหรับ  สื่อสาร  ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและกิจกรรมต่า […]

คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-พระราม 2

คุณณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมพื้นที่ของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-พระราม 2 โดยท่านได้เล่าถึงความเป็นมาขององค์กรพร้อมทั้งให้นโยบายในการทำงานและมอบคัมภีร์ในการทำงาน โดยให้ข้อคิดกับบุคลากรในศูนย์การเรียนเพื่อ […]

เตรียมพร้อมสู่อาเซียนกับปัญญาภิวัฒน์-นครสวรรค์

ASEAN Day วันอาเซียน ……. ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-นครสวรรค์ จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ให้กับนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงของน […]