กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ – ศูนย์สะพานควาย

เก็บตกกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ 1.เพื่อให้นักเรียนและครูได้เข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 2. เพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่แม่ผู้มีพระคุณ ซึ่งบรรยากาศภายในงานอบอุ่นไปด้วยความรักของลูกและแม่ที่แสดงออกมา ความรักของแม่เป็นคว […]

บูชาพระคุณแม่ – พระราชินี ศูนย์สุขุมวิท

บูชาพระคุณแม่ – พระราชินี งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร. กรุงเทพมหานคร วันที่ 12 ส.ค. 58 ผจก. เชาวลิต พานักเรียนแข่งขันสวดมนต์ หมู่สรภ […]