การสมัครเรียน

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ตั้งแต่ เดือน 1 ตุลาคม 2563- 30 เม.ย. 2564

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
– พาณิชยกรรม สาขางานธุรกิจปลีกสมัยใหม่

ขั้นตอนการสมัครเรียนกับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ (20 ศูนย์ทั่วประเทศ) ผ่านออนไลน์

สนใจสมัครเรียนศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์  

ศูนย์ฯ กรุงเทพ ศูนย์ฯ ภูมิภาค
ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ รังสิต ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลาดพร้าว ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ นครสวรรค์
ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ บางกะปิ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง
ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สำโรง ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ จรัญสนิทวงศ์ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หาดใหญ่
ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ คลองสาน ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ เพชรบุรี
ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ เพชรเกษม ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ชลบุรี
ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ พระราม2 ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ นครราชสีมา
ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ อุดรธานี