ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สะพานควาย (ประดิพัทธ์)

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สะพานควาย (ประดิพัทธ์)

ข้อมูลติดต่อ

  • โทร. 02-618-7648, 091-0048065
  • ที่อยู่ 224/1-2  ถ. ประดิพัทธ์ แขวงสามแสนใน  เขตพญาไท กทม. 10400
  • อีเมล์ : plc.saphankhwai@gmail.com
  • Fan Page https://www.facebook.com/soonsapankhwa

ที่ตั้ง ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สะพานควาย (ประดิพัทธ์)