ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สุขุมวิท (สุขุมวิท 54/1)

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สุขุมวิท (สุขุมวิท 54/1)

ข้อมูลติดต่อ

  • โทร. 02-332-3502, 091-004-8064
  • ที่อยู่ 1800/55  ซ.สุขุมวิท 54/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
  • อีเมล์ : soonsukhumvit@gmail.com
  • Fan Page https://www.facebook.com/Plc.SoonSukhumvit

ที่ตั้ง ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สุขุมวิท (สุขุมวิท 54/1)