การใช้ห้องคอมพิวเตอร์ของหน่วยการเรียนทางไกลฯ (PIM) ที่ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

กรุณาล็อคอินก่อนนะครับ หากมีปัญหาการล็อคอิน ติดต่อที่ teepakornmar@panyapiwat.ac.th
Lost your password?