กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง ได้จัดกิจรรม ถวายเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ซึ่งคณะครูและนักเรียนระดับ ปวช.1-3 ได้ร่วมทำกิจกรรม ณ วัดบ้านดง อ.เมือง จ.ลำปาง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนและยังเป็นการร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามสืบไป
About Admin

Author : admin

จุฬาทิพย์ เชยชื่นจิตร (แนน) (ประสานงานศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กรุงเทพฯ) Email: julatipcho@panyapiwat.ac.th สำนักศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กรุงเทพฯ อาคารสำนักงานปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 4 82 หมู่ที่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 02-821-2526,082-811-2567

แสดงความคิดเห็น