รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง ร่วมกับ สอาดลำปางมอเตอร์ จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่มอเตอร์ไซด์อย่างปลอดภัย ภายใต้โครงการ “ขับขี่ปลอดภัย วินัยจราจร” ให้กับนักเรียนระดับ ปวช.3 กลุ่ม B เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและได้ความรู้เต็มที่ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติAbout Admin

Author : admin

จุฬาทิพย์ เชยชื่นจิตร (แนน) (ประสานงานศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กรุงเทพฯ) Email: julatipcho@panyapiwat.ac.th สำนักศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กรุงเทพฯ อาคารสำนักงานปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 4 82 หมู่ที่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 02-821-2526,082-811-2567

แสดงความคิดเห็น