ดินสอเป็นครู เตรียมสู่การเป็นผู้นำ ปัญญาภิวัฒน์-หาดใหญ่

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 58 ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรม ค่ายภาวะผู้นำให้กับนักเรียนระดับปวช.3 เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกการเป็นผู้นำที่ดี ก่อนที่จะจบการศึกษาและบรรจุเป็นพนักงานประจำระดับหัวหน้างานในสถานประกอบการ ต่อไปAbout Admin

Author : admin

จุฬาทิพย์ เชยชื่นจิตร (แนน) (ประสานงานศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กรุงเทพฯ) Email: julatipcho@panyapiwat.ac.th สำนักศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กรุงเทพฯ อาคารสำนักงานปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 4 82 หมู่ที่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 02-821-2526,082-811-2567

แสดงความคิดเห็น