ปัญญาภิวัฒน์-หาดใหญ่ ดูงานการออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการจัดส่งสินค้า

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์หาดใหญ่ จัดโครงการดูงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 11 และ ศูนย์กระจายสินค้า 7-11 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงแบบองค์รวม และนำไปบูรณาการใช้ในการเรียนและในชีวิตการทำงานของนักเรียน ซึ่งในโครงการจะมีการฟังบรรยายการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ให้กับสินค้า และชมตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล และบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆAbout Admin

Author : admin

จุฬาทิพย์ เชยชื่นจิตร (แนน) (ประสานงานศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กรุงเทพฯ) Email: julatipcho@panyapiwat.ac.th สำนักศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กรุงเทพฯ อาคารสำนักงานปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 4 82 หมู่ที่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 02-821-2526,082-811-2567

แสดงความคิดเห็น