เตรียมพร้อมสู่อาเซียนกับปัญญาภิวัฒน์-นครสวรรค์

ASEAN Day วันอาเซียน

……. ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-นครสวรรค์ จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ให้กับนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงของนักเรียน การแต่งกายชุดวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน การจัดนิทรรศการลานอาหารเซียน และการตอบปัญหาชิงรางวัล โดยนางสาวนิภาพร เสนสกุล ผู้จัดการ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา……About Admin

Author : admin

จุฬาทิพย์ เชยชื่นจิตร (แนน) (ประสานงานศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กรุงเทพฯ) Email: julatipcho@panyapiwat.ac.th สำนักศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กรุงเทพฯ อาคารสำนักงานปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 4 82 หมู่ที่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 02-821-2526,082-811-2567

แสดงความคิดเห็น