คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-พระราม 2

คุณณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์
ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมพื้นที่ของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-พระราม 2
โดยท่านได้เล่าถึงความเป็นมาขององค์กรพร้อมทั้งให้นโยบายในการทำงานและมอบคัมภีร์ในการทำงาน
โดยให้ข้อคิดกับบุคลากรในศูนย์การเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานว่า
“มีความสุขในงานที่ทำ และการช่วยเหลือกันให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้เกิดความสุขในสถานที่ทำงาน
โดยยึดหลักที่ว่า
1.  รับปากแล้วต้องทำให้ได้
2.  ทำงานแบบทีมเวิร์ค
3.  เอาใจเขามาใส่ใจเรา
4.  การส่งต่อมอบงานที่ดีให้กับคนอื่น
5.  ทำงานแบบมีข้อมูล และข้อเท็จจริง
6.  ทำงานโดยมี P.D.C.A.
7.  มีขั้นตอน กระบวนการที่ถูกต้อง 

เพราะคนเรานั้นจะต้องมีความสุขกับงานที่ทำ ไม่ใช่อยากจะทำในงานที่ชอบอย่างมีเหตุผล
เมื่อวันที่ 1 กันยายน  2558

image01
image02
image03
image04
image05About Admin

Author : admin

จุฬาทิพย์ เชยชื่นจิตร (แนน) (ประสานงานศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กรุงเทพฯ) Email: julatipcho@panyapiwat.ac.th สำนักศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กรุงเทพฯ อาคารสำนักงานปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 4 82 หมู่ที่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 02-821-2526,082-811-2567

แสดงความคิดเห็น