เปิดตัว “จุลสารศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์”

เปิดตัว จุลสารศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ (๔ กันยายน ๒๔๔๕)

เปิดตัว จุลสารศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ นายวัฒนะ เผือกเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ / กรุงเทพฯ

พร้อมทีมงานจัดทำ จุลสารปัญญาภิวัฒน์หรือ PLC – Booklet

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นจุลสารสำหรับ  สื่อสาร  ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ภายในศูนย์การเรียน ฯ ทั้ง 20 ศูนย์ฯทั่วประเทศ และยังสื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย ช่องทาง
E Mail, App Line เป็นหลัก

IMG_7338About Admin

Author : admin

จุฬาทิพย์ เชยชื่นจิตร (แนน) (ประสานงานศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กรุงเทพฯ) Email: julatipcho@panyapiwat.ac.th สำนักศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กรุงเทพฯ อาคารสำนักงานปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 4 82 หมู่ที่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 02-821-2526,082-811-2567

แสดงความคิดเห็น