จุลสารศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม 2558

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ภายในศูนย์การเรียน ฯ ทั้ง 20 ศูนย์ฯทั่วประเทศAbout Admin

Author : admin

จุฬาทิพย์ เชยชื่นจิตร (แนน) (ประสานงานศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กรุงเทพฯ) Email: julatipcho@panyapiwat.ac.th สำนักศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กรุงเทพฯ อาคารสำนักงานปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 4 82 หมู่ที่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 02-821-2526,082-811-2567

แสดงความคิดเห็น