ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรพรรณ แซกรัมย์ ที่ได้รับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2559

19.1.5919.1.59.1

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 59 คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวพรพรรณ แซกรัมย์ นักเรียนระดับชั้นปวช. ปีที่ 3 ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ – สุขุมวิท ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2559  โดยได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ จากนักเรียนทั่วประเทศ คัดเลือกแล้วเหลือจำนวน 542 คน โดย นางสาวพรพรรณ แซกรัมย์ อยู่ในลำดับที่ 315 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 7 ม.ค. 59 ซึ่งได้คัดเลือกจากคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

19.1.59.2 19.1.59.3

 

 

 

 

 

 

19.1.59.5 19.1.59.4About Admin

Author : admin

จุฬาทิพย์ เชยชื่นจิตร (แนน) (ประสานงานศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กรุงเทพฯ) Email: julatipcho@panyapiwat.ac.th สำนักศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กรุงเทพฯ อาคารสำนักงานปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 4 82 หมู่ที่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 02-821-2526,082-811-2567

แสดงความคิดเห็น