พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพื่อการศึกษาและมีงานทำ ระหว่าง โดยศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-คลองสาน

นายวัฒนะ  เผือกเสริฐ ตัวแทนคุณณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด ลงนามความร่วมมือโครงการพันธมิตรเครือข่ายเพื่อการศึกษาและการมีงานทำระหว่างบริษัท  ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับเขตการเดินรถที่ 4 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มอบทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุน ลงนามวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ เขตการเดินที่ 4 (ขสมก)

 About Admin

Author : admin

จุฬาทิพย์ เชยชื่นจิตร (แนน) (ประสานงานศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กรุงเทพฯ) Email: julatipcho@panyapiwat.ac.th สำนักศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กรุงเทพฯ อาคารสำนักงานปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 4 82 หมู่ที่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 02-821-2526,082-811-2567

แสดงความคิดเห็น