38143466_2133234583565102_7654338814822842368_o

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่นAbout Admin

Author : admin

จุฬาทิพย์ เชยชื่นจิตร (แนน) (ประสานงานศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กรุงเทพฯ) Email: julatipcho@panyapiwat.ac.th สำนักศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กรุงเทพฯ อาคารสำนักงานปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 4 82 หมู่ที่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 02-821-2526,082-811-2567

แสดงความคิดเห็น