กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ – ศูนย์สะพานควาย

เก็บตกกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ
1.เพื่อให้นักเรียนและครูได้เข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2. เพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่แม่ผู้มีพระคุณ
ซึ่งบรรยากาศภายในงานอบอุ่นไปด้วยความรักของลูกและแม่ที่แสดงออกมา ความรักของแม่เป็นความรักที่แท้จริง ความรักที่บริสุทธิ์ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ใครที่มีแม่อยู่ด้วยเมื่อมีโอกาสก็ควรที่จะแสดงออก และมอบความสุขให้ท่าน

sapankhwai (1)

sapankhwai (2)About Admin

Author : admin

จุฬาทิพย์ เชยชื่นจิตร (แนน) (ประสานงานศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กรุงเทพฯ) Email: julatipcho@panyapiwat.ac.th สำนักศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กรุงเทพฯ อาคารสำนักงานปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 4 82 หมู่ที่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 02-821-2526,082-811-2567

แสดงความคิดเห็น