โครงการภาวะผู้นำปวช.3 วันที่ 24-25 สิงหาคม 2558 ณ ค่ายวาสนาดีรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี

โครงการภาวะผู้นำปวช.3 วันที่ 24-25 สิงหาคม 2558 ณ ค่ายวาสนาดีรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี 
วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ
1. เพื่อสร้างความสามัคคี และพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นผู้นำและผู้ตามในหมู่นักเรียน ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นผู้นำของนักเรียน
3. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิตในสังคมชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิตในสังคมAbout Admin

Author : admin

จุฬาทิพย์ เชยชื่นจิตร (แนน) (ประสานงานศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กรุงเทพฯ) Email: julatipcho@panyapiwat.ac.th สำนักศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กรุงเทพฯ อาคารสำนักงานปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 4 82 หมู่ที่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 02-821-2526,082-811-2567

แสดงความคิดเห็น