การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13VgorxrA41MsHtdY4fxnra3jo5kFN1hw ดาวน์โหลด    

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น เข้าพบ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เพื่อเยี่ยมคารวะและรายงานความคืบหน้า“โครงการเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำ”

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น โดย นายพงศ์วิจักขณ์ ตันประเสริฐ ผู้จัดการภาคการศึกษา นางสาวอภิญญา โชคนัก ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญยาภิวัฒน์ ขอนแก่น และตัวแทนนักเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เข้าพบ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เพื่อเยี่ยมคารวะและรายงานความคืบหน้า “โครงการเครือข่า […]

ศูนย์การเรียนฯ ลำปาง บริจาคมือถือเก่า ภายใต้โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

วันนี้ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. อาจารย์รุ่งนภา เขื่อนอุ่น และอาจารย์เกียรติพงษ์ แสนสน จากศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ลำปาง นำคณะนักเรียนจากศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ลำปาง เข้าพบ นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เพื่อ ร่วมบริจาคมือถือเก่า ภายใต้โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่ม […]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพื่อการศึกษาและมีงานทำ ระหว่าง โดยศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-คลองสาน

นายวัฒนะ  เผือกเสริฐ ตัวแทนคุณณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด ลงนามความร่วมมือโครงการพันธมิตรเครือข่ายเพื่อการศึกษาและการมีงานทำระหว่างบริษัท  ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับเขตการเดินรถที่ 4 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มอบทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุน ลงนามวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ เขตการเดินที่ 4 (ขสมก)  

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตร เพื่อการศึกษาและมีงานทำ ระหว่าง สำนักงานเขตจตุจักร  โดยศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-สะพานควาย

นายวัฒนะ เผือกเสริฐ ตัวแทน คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด เข้าพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตร เพื่อการศึกษาและมีงานทำ ระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับสำนักงานเขตจตุจักร โดยศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สะพานควาย ลงนามวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และมอบทุนการศึกษาให้กับสำนักงานเขตจตุจักร จำนวน 50 ทุ […]

รับสมัครเรียนเพิ่มเติมจากโรงเรียนสามพรานวิทยา ปวช.1 ศูนย์การเรียนปัญาญาภิวัฒน์-เพชรเกษม

สืบเนื่องจากวันที่ 20 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา อ.สุรสิทธิ์ พิรุณโปรย เข้ามอบทุน ณ โรงเรียนสามพรานวิทยา ศูนย์การเรียนฯ – เพชรเกษม ได้ติดตามงานมาโดยตลอด และวันที่ 27 กันยายน 2559 มีนักเรียนจากโรงเรียนสามพรานวิทยามาสมัครและมอบตัวเพิ่มอีก 3 คน จากเดิมที่สมัครและมอบตัว 4 คน รวมทั้งสิ้น 7 คน