ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น เข้าพบ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เพื่อเยี่ยมคารวะและรายงานความคืบหน้า“โครงการเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำ”

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น โดย นายพงศ์วิจักขณ์ ตันประเสริฐ ผู้จัดการภาคการศึกษา นางสาวอภิญญา โชคนัก ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญยาภิวัฒน์ ขอนแก่น และตัวแทนนักเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เข้าพบ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เพื่อเยี่ยมคารวะและรายงานความคืบหน้า “โครงการเครือข่า […]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตร เพื่อการศึกษาและมีงานทำ ระหว่าง เทศบาลนครขอนแก่น กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ขอนแก่น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559 คุณวัฒนะ เผือกเสริฐ รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามกับ คุณชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นตัวแทน คุณธีรศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ ผ่ […]

กลยุทธ์”เครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำ” โดย ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น เพื่อการสรรหานักเรียน มอบทุนการศึกษา 50 ทุน

                        บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) โดย ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ – ขอนแก่น ลงนามมอบทุนการศึกษาระดับ ปวช. 50 ทุน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนต่างๆที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  25 (ขอนแก่น) ผ่านหน่วยงานสำนักจัดหางาน-ขอนแก่น      เมื […]