แสดงความยินดีกับครู-นักเรียน ศูนย์การเรียนสุขุมวิท ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “ทางเลือกใหม่ๆ อยู่ให้ไกลยาเสพติด (Find new ways to stay drug free)”

26 กันยายน 2559 คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร คุณปิยะวัฒน์ ฐิตสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ แสดงความยินดีกับครู-นักเรียน ศูนย์การเรียนสุขุมวิท ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “ทางเลือกใหม่ๆ อยู่ให้ไก […]