ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น เข้าพบ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เพื่อเยี่ยมคารวะและรายงานความคืบหน้า“โครงการเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำ”

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น โดย นายพงศ์วิจักขณ์ ตันประเสริฐ ผู้จัดการภาคการศึกษา นางสาวอภิญญา โชคนัก ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญยาภิวัฒน์ ขอนแก่น และตัวแทนนักเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เข้าพบ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เพื่อเยี่ยมคารวะและรายงานความคืบหน้า “โครงการเครือข่า […]